top of page

Լրացուցիչ առարկայական պարապմունքներ

Կենտրոնում իրականացվող դասապատրաստման մեթոդները սաների համար առավել

գրավիչ և ընկալելի դարձնելու նպատակով որոշեցինք իրականացնել լրացուցիչ պարապմուքներ:

Մեր սաների մեջ դեպի ուսումը, գրքի ու ընթերցանության հանդեպ

սերը խորացնելու, նրանց ուսումնական առարկաներից լրացուցիչ տեղեկություններ հաղորդելու, բաց-դասերի մակարդակը առավել բարձրացնելու նպատակով ամեն շաբաթը երեք օր տարբեր առարկաներից իրականացվում են լրացուցիչ պարապմուքներ: Նախորդ շաբաթ մաթեմատիկա և հայ գրականություն առարկաներից անցկացվեցին բաց-դասեր, որը լավագույն ցուցանիշն էր լրացուցիչ

պարամունքների արդյունավետության ստուգման :

Մաթեմատիկա առարկայի բաց-դասը 6, 7, 8 դասարանների աշակրտների խումբն էր ներկայացնում: Բաց-դասն ընթացքում ի տարբերություն դպրոցների դասը ներկայացվում է ոչ միայն աշակերտի կողմից, այլև մանկավարժների հետ համատեղ թիմային քննարկման տեսքով, կանոնների վերլուծությամբ, ինչպես նաև վիկտորինաների և խնդիրների, վարժությունների խմբային լուծման մեթոդների կիրառմամբ:

Հայ գրականության առարկայի այս շաբաթվա բաց-դասը նվիրված էր Կոմիտասին,

այս թեման ընտրվել էր աշակերտների կողմից, քանի որ այս տարին համարվում

է Կոմիտասական՝ լրանում է մեծ երգահանի 150 ամյակը: Բաց-դասին սաները ներկայացրեցին հանճարի կյանքից և գործունեությունից դրվագներ: Բաց-դասի ավարտին երգեցին Կոմիտասի երգերից, որոնք դեռ սովորել էին ամառվա արձակուրդների ընթացքում երգի և պարի դասերից:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page