top of page

Պահանջվող որակավորումներ 

- Բարձրագույն կրթություն,

- Առարկայի գերազանց իմացություն

- Հաղորդակցվելու ունակություն, ճկունություն

- Թիմային աշխատանքի կարողություն, կազմակերպչական բավարար ունակություններ,

-  Խոսակցական զարգացած ունակությունների առկայություն (կիրթ, շփվող, ակտիվ)

- Պատրաստակամություն մասնակցելու մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների և ինքնակրթության գործընթացին

- Ծանրաբեռնված պայմաններում աշխատելու կարողություն

- Լրացուցիչ պարտականությունների ու արտահերթ աշխատանքի իրականացման պատրաստակամություն

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ուղարկել ինքնակենսագրականը (CV/Resume) և հետաքրքրության նամակը (Cover Letter)   depiarach@gmail.com  էլեկտրոնային հասցեով: 

- Ինֆորմատիկա առարկայի կամավոր-օգնական

ԿԱՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔ

-Դասվար

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը

2017 թ. դեկտեմբերի 10-ը, ժամը 18:00-ն:

Աշխատանքային տևողությունը՝ շաբաթը 6 օր, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝  4 ժամ տևողությամբ (0.5 դրույքաչափ)

Աշխատանքային պարտականություններն են՝

- դպրոցահասակ երեխաների դասավանդում և դպրոցական ծրագրի թեմաներով աշակերտների  դասապատրաստման պատշաճ իրականացում

- աշակերտներին լսելու և նրանց հանդեպ հոգատար վերաբերմունքի ցուցաբերում

bottom of page