Ճանապարհում ենք մեր շրջանավարտներին

Դեպի առաջ երեխաների կենտրոնում Գյումրիի Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների Կենտրոնի համագործակցությամբ 6 ամիս առաջ մեկնարկեց վեբ ծրագրավորման դասընթացները զորացրված զինծառայողների համար: Այսօր արդեն ճանապարհում ենք մեր շրջանավարտներին...

#armenian

Featured Posts
Recent Posts