Շիրակի պետական համալսարանի այցելություն

Շիրակի պետական համալսարանի Սոցիալական աշխատանք բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողները «Միջոցների հավաքագրում» առարկայի գործնական պարապմունքի շրջանակներում դասախոս Ն. Արևշատյանի նախաձեռնությամբ այցելեցին «Դեպի առաջ» երեխաների կենտրոն` մեր առօրիային, սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների հետ տարվող մեր աշխատանքներին ծանոթանալու նպատակով:

#armenian

Featured Posts
Recent Posts