December 20, 2019

November 11, 2019

November 9, 2019

Please reload

Recent Posts

Black Fortress

October 2, 2016

1/1
Please reload

Featured Posts

Տյարն Ընդարաջ եւ Սուրբ Վալենտինի օր

February 14, 2017

«Դեպի առաջ» երեխաների կենտրոնում գեղեցիկ ավանդույթ է դարձել ավանդական տոների նշումը: Այս շաբաթ կենտրոնի սաները մեծ ոգևորությամբ մասնակցեցին Տյարն Ընդառաջ, սուրբ Սարգս և Սբ. Վալենտինի տոներին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags