Recent Posts

December 20, 2019

November 11, 2019

November 9, 2019

Please reload

EVENTS

Archive
Please reload

March 27, 2018

Մարտի 27-ին՝ Թատրոնի միջազգային օրը, մանկական և պատանեկան գրքի շաբաթի ծրագրի շրջանակներում Գյումրու Մկրտիչ Արմենի Անվան կենտրոնական գրադարանը՝ Ստ. Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի հետ համատեղ անցկացրեց միջոցառում: Միջոցառման շրջանակներում կենտրոնական գրադարանի մանու...

March 27, 2018

Yesterday our youngest students, 1st to 5th grade, were invited to Gyumri’s Puppet Theatre for a show hosted by Gyumri’s Central Library. The show was one of Hovhannes Tumanyan’s classic stories, “The Tailless Fox”. 🎭📖🇦🇲#reading #puppet #story

March 8, 2018

Happy International Women’s Day to our staff of amazing, inspiring women! This group of women is inspiring and leading the next generation of women in Armenia. Let’s celebrate our Director, Aida, for teaching by example and being a strong, independent role model to us...

March 7, 2018

Yesterday was our health/medicine career excursion! We went to ARDA - Health and Resource Center and saw first hand different types of careers in the health sector. We were able to speak to several doctors/nurses about their jobs and and even got to try out some of the...

March 1, 2018

Դեպի առաջ երեխաների կենտրոնի նպատակների իրականացման ճանապարին  կարևորագույն  գործողություններից մեկն էլ  «Մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացներ» նախաձեռնության իրականացմամբ սաներին աջակցելն  ու նրանց մոտ՝ կրթության, մասնագիտական հմտությունների ձեռք բերման և աշխատասիրու...

March 1, 2018

Last week we started our Career Fair program with some very special guests from ARDA - Health and Resource Center ! Their director and a health therapist came to speak to our students about different parts of of the medicine/health field! Their therapist, Lusine Gaspar...

Please reload

 

With support from the

Movses Khorenatsi 38/1 

Gyumri, Shirak, Armenia

depiarach@gmail.com

debiarachcc@gmail.com

+ (374 91) 426 120

+ (374 99) 451 337

Want to join the Debi Arach Team?

Job opportunites

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon