Recent Posts

December 20, 2019

November 11, 2019

November 9, 2019

Please reload

EVENTS

Archive
Please reload

January 16, 2018

Our students and their parents were invited by the Vardan Achemyan Dramatic Theatre to attend a showing of "Three Little Pigs". The fact that our students were able to enjoy this production alongside their parents truly made this day wonderful. 

A special thank you to t...

January 14, 2018

Գյումրու Վ.Աճեմյանի Պետական Դրամատիկական Թատրոնի տնօրինությունը «Դեպի առաջ» երեխաների զարգացման կենտրոնի բոլոր սաներին հունվարի 14 ին ամանորյա ուրախներկայացման՝ «Երեք խոզուկները» մասնակցելու համար անվճար տոմսեր տրամադրեց: Ներկայացմանը ներկա էին ոչ միայն մեր կենտրոնի սա...

Please reload

 

With support from the

Movses Khorenatsi 38/1 

Gyumri, Shirak, Armenia

depiarach@gmail.com

debiarachcc@gmail.com

+ (374 91) 426 120

+ (374 99) 451 337

Want to join the Debi Arach Team?

Job opportunites

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon