Recent Posts

December 20, 2019

November 11, 2019

November 9, 2019

Please reload

EVENTS

Archive
Please reload

November 10, 2017

Գյումրիում հերթական աշխատանքային այցի շրջանակում ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը նոյեմբերի 10-ին եկել է «Դեպի առաջ» երեխաների զարգացման կենտրոնում, ծանոթացել արտադպրոցական ուսուցման ձևերին։

November 10, 2017

Last week we were honored to have members of ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան - Human Rights Defender of Armenia, Arman Tatoyan and staff, come to visit Debi Arach and learn about our programs and how we run our center. It was such a pleasure having you as our guests.

November 3, 2017

Մեր սաները եւ մանկավարժները կազմակերպեցին բոքրիկ միջոցարում աշնան եղանակների մասին։

November 3, 2017

Here’s a couple of highlights from a play our youngest students put on last week in honor of the season, Fall! Thanks to our teacher for organizing it, and congrats to our wonderful mini “actors and actresses” on a great show!

Please reload

 

With support from the

Movses Khorenatsi 38/1 

Gyumri, Shirak, Armenia

depiarach@gmail.com

debiarachcc@gmail.com

+ (374 91) 426 120

+ (374 99) 451 337

Want to join the Debi Arach Team?

Job opportunites

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon