Recent Posts

December 20, 2019

November 11, 2019

November 9, 2019

Please reload

EVENTS

Archive
Please reload

October 31, 2017

Had a Halloween themed birthday party to celebrate our October birthdays! Our birthday students dressed up like Harry Potter, Ronaldo (Real Madrid), a hippie, Michael Jordan, and two mummies! Happy birthday Theresa, Mariam, Argati, Haig, Samvel, and Milana! And after b...

October 23, 2017

This week, the group of 14 veterans participating in our 6 month intensive Vocational Training Program graduated from their course! Now, they will start an internship stage at the Gyumri Technology Center before moving on to get a full time job. We are so proud of this...

October 23, 2017

Դեպի առաջ երեխաների կենտրոնում Գյումրիի Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների Կենտրոնի համագործակցությամբ 6 ամիս առաջ մեկնարկեց վեբ ծրագրավորման դասընթացները զորացրված զինծառայողների համար: Այսօր արդեն ճանապարհում ենք մեր շրջանավարտներին...

Please reload

 

With support from the

Movses Khorenatsi 38/1 

Gyumri, Shirak, Armenia

depiarach@gmail.com

debiarachcc@gmail.com

+ (374 91) 426 120

+ (374 99) 451 337

Want to join the Debi Arach Team?

Job opportunites

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon