Recent Posts

December 20, 2019

November 11, 2019

November 9, 2019

Please reload

EVENTS

Archive
Please reload

March 16, 2017

Նախորդ շաբաթ ևս հագեցած ու բազմազան ստացվեց Դեպի առաջ կենտրոնի սաների առօրյան: Ուսումնական դասապրոցեսը մի փոքր թեթևացնելու նպատակով նախաձեռնեցինք այցելություն Գյումրու Դրամատիկական թատրոն, ուր մեր բոլոր սաները մեծ հետաքրքրությամբ դիտեցին «Խելոքները և հիմարները» խրատակա...

March 16, 2017

This week all of our students got the opportunity to experience the joy of the theatre! Debi Arach took an excursion to the Gyumri State Drama Theatre to watch an Armenian children's play called "The Well Behaved and The Crazies". Many of our students have never steppe...

March 6, 2017

Շիրակի պետական համալսարանի Սոցիալական աշխատանք բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողները «Միջոցների հավաքագրում» առարկայի գործնական պարապմունքի շրջանակներում դասախոս Ն. Արևշատյանի նախաձեռնությամբ այցելեցին «Դեպի առաջ» երեխաների կենտրոն` մեր առօրիային, սոցիալապես անապահով ընտանիքնե...

March 6, 2017

Seniors at the Shirak State University students majoring in Social Work visited us at Debi Arach to see our day to day work, see the children that we work with, and learn about our mission.

March 6, 2017

«Դեպի առաջի» երեխաների կենտրոնում անցկացվեց «Հայերենի բարբառները» խորագիրը կրող հերթական բաց-դասը՝ հայոց լեզու և գրականություն առարկայից:

March 6, 2017

Debi Arach put on a wonderful performance called "Armenian Accents" organized by our Armenian language teachers that was both educational and fun for all of our students!

Please reload

 

With support from the

Movses Khorenatsi 38/1 

Gyumri, Shirak, Armenia

depiarach@gmail.com

debiarachcc@gmail.com

+ (374 91) 426 120

+ (374 99) 451 337

Want to join the Debi Arach Team?

Job opportunites

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon