Recent Posts

December 20, 2019

November 11, 2019

November 9, 2019

Please reload

EVENTS

Archive
Please reload

September 10, 2016

«Դեպի առաջ» երեխաների զարգացման կենտրոնի սաների և նրանց ծնողների խնդրանքով, նոր ուսումնական տարվա սկվելու առթիվ, ավագ խմբերի սաներին ընձեռնվեց հնարավորություն ուղևորվել Հայաստանում ամենահայտնի և իր տեսակով եզակի Ստեփանավանի գեղատեսիլ դենդրոպարկ: Բնության նման հրաշք ծառ...

September 10, 2016

The center visited Stepanavan park. The children were able to bask in the natural beauty around them as well as learn about the environment. While exploring the park, the children were given an explanation as to what each tree and plant was as well as its significance...

Please reload

 

With support from the

Movses Khorenatsi 38/1 

Gyumri, Shirak, Armenia

depiarach@gmail.com

debiarachcc@gmail.com

+ (374 91) 426 120

+ (374 99) 451 337

Want to join the Debi Arach Team?

Job opportunites

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon