Recent Posts

December 20, 2019

November 11, 2019

November 9, 2019

Please reload

EVENTS

Archive
Please reload

June 25, 2016

«Դեպի առաջ» երեխաների կենտրոնի սաները Հռոմի պապին ողջունելիս:

June 25, 2016

The children at Debi Arach were able to view Pope Francis as he drove past the center. 

June 23, 2016

Օրերս, «Դեպի առաջ» երեխաների կենտրոնում կայացավ հերթական հանդիպում- քննարկումը Լոյոլա Մերիմաունթ համալսարանի դոցենտ-պրոֆեսոր Ani Shabazian-ի հետ:

June 23, 2016

Staff & teachers at Debi Arach welcomed Ani Shabazian, Ph.D. from California for another informative training session. Ani Shabazian is a part of the Paros Foundation Educational Advisory Team of professionals. Ani Shabzian was helping Debi Arach teachers learn new met...

Please reload

 

With support from the

Movses Khorenatsi 38/1 

Gyumri, Shirak, Armenia

depiarach@gmail.com

debiarachcc@gmail.com

+ (374 91) 426 120

+ (374 99) 451 337

Want to join the Debi Arach Team?

Job opportunites

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon